Skip to main content

Privacyverklaring

 

Het Communicatie Loket

Privacyverklaring

Voor sommige diensten van Het Communicatie Loket worden persoonsgegevens verwerkt. Daar wordt zorgvuldig mee omgegaan. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het Communicatie Loket houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • Duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn;
 • Eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen waarmee ik samenwerk.
 • Je recht respecteer om je persoonsgegevens op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Het Communicatie Loket is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik adviseer om dit goed te lezen.  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 april 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van mijn werk geef je vaak gegevens aan me. Soms zijn dat persoonsgegevens. Denk aan gegevens van je klanten waarbij ik foto’s voor je ga maken. Daar heb ik adres en contactgegevens voor nodig. Of als je om wat voor reden dan ook gegevens van je klanten of werknemers doorgeeft omdat ik hen ga benaderen voor een interview. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die ik nodig heb in het kader van de gevraagde dienst. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer

 

Afhandelen opdracht
Wanneer je bij mij een dienst of een product afneemt, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je bedrijfsgegevens. Dat zijn geen persoonsgegevens. Voor het toestemmingsformulier wat ik gebruik bij fotografie worden wel persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Verstrekking aan derden
Ik verstrek de ontvangen persoonsgegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig is voor de bedrijfshistorie bewaard. Het is voor een goede bedrijfsvoering van belang om gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op verzoek gewist.

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dat betekenen de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Het Communicatie Loket zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het privacy beleid van Het Communicatie Loket kun je altijd contact met me opnemen. Je kunt ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Het Communicatie Loket je graag als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Daarvoor dien je contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.